« Jan 9:28 Ewangelia Jana 9:29 Jan 9:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My wiemy że Moiżeszowi mówił Bog. A ten niewiemy zkąd jest.
2.WUJEK.1923My wiemy, że Bóg do Mojżesza mów^ił; lecz tego, zkądby był, nie wiemy.
3.RAKOW.NTMy wiemy, że do Moyzesza Bóg mówił; a tego niewiemy, skąd jest.
4.GDAŃSKA.1881My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił; lecz ten, skąd by był, nie wiemy.
5.GDAŃSKA.2017My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, nie wiemy.
6.SZCZEPAŃSKImy wiemy, że Bóg do Mojżesza przemawiał; ale skąd się Ten wziął, nie wiemy!
7.GRZYM1936Wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd ten jest, nie wiemy.
8.DĄBR.WUL.1973My wiemy, że do Mojżesza przemawiał Bóg, lecz skąd jest ten, nie wiemy.
9.TYSIĄCL.WYD5My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi.
10.BRYTYJKAMy wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd Ten pochodzi, nie wiemy.
11.POZNAŃSKAMy wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, a skąd Ten jest, nie wiemy.
12.WARSZ.PRASKAMy wiemy również, że do Mojżesza przemawiał sam Bóg, nie wiemy natomiast, skąd On pochodzi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza; ale nie wiemy skąd jest tamten.
14.EIB.BIBLIA.2016My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, Ten natomiast - nie wiemy, skąd jest.
15.TOR.NOWE.PRZ.My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza; lecz Ten, nie wiemy skąd jest.