« Jan 9:29 Ewangelia Jana 9:30 Jan 9:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział człowiek i rzekł im: wtem bo dziwno jest, że wy niewiecie zkąd jest, a otworzył oczy moje.
2.WUJEK.1923Odpowiedział on człowiek i rzekł im: Wtem iście dziwno jest, że wy nie wiecie, zkąd jest, a otworzył oczy moje.
3.RAKOW.NTOdpowiedział on człowiek, i rzekł im: To bowiem dziwna jest, że wy niewiecie skąd jest, a otworzył moje oczy.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział on człowiek i rzekł im: Toć zaprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział im ten człowiek: To naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy.
6.SZCZEPAŃSKIÓw człowiek odezwał się i rzekł im: To właśnie dziwne, że wy nie wiecie, skąd On jest, a przecież On mi wzrok przywrócił!
7.GRZYM1936Na to rzecze im ów człowiek: To właśnie jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd on jest, a przecież on otworzył mi oczy.
8.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając ów człowiek rzekł im: To właśnie jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje.
9.TYSIĄCL.WYD5Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył.
10.BRYTYJKAOdpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież otworzył oczy moje.
11.POZNAŃSKAA człowiek odpowiedział: - To bardzo dziwne: Wy nie wiecie skąd On jest, a otworzył mi oczy.
12.WARSZ.PRASKANa to rzekł do nich ów człowiek: To dziwne, że wy nie wiecie, skąd On pochodzi. A jednak to On właśnie przywrócił mi wzrok.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział ów człowiek, mówiąc im: To jest dziwne, że wy nie wiecie skąd on jest, a otworzył moje oczy.
14.EIB.BIBLIA.2016Uzdrowiony na to: A to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a On otworzył mi oczy.
15.TOR.NOWE.PRZ.Człowiek ten w odpowiedzi, rzekł im: W tym wszystkim dziwne jest, że wy nie wiecie, skąd On jest, a On otworzył moje oczy.