« Jan 9:35 Ewangelia Jana 9:36 Jan 9:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział on i rzekł: a kto jest Panie abym wierzył weń?
2.WUJEK.1923Odpowiedział on i rzekł: Który jest, Panie! aby eh weń wierzył?
3.RAKOW.NTOdpowiedział on, i rzekł: Któż jest, Panie, abych wierzył weń?
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył?
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył?
6.SZCZEPAŃSKIOn odpowiedział, mówiąc: <A> któż to jest, Panie, abym mógł w Niego wierzyć?
7.GRZYM1936Odpowiedział mu: Kto to jest, Panie, abym weń wierzył?
8.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł: Któż to jest, Panie, abym mógł w niego uwierzyć?
9.TYSIĄCL.WYD5On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?
10.BRYTYJKAA on odpowiadając, rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć?
11.POZNAŃSKAA on odpowiedział: - Kto to jest, Panie, że miałbym w Niego wierzyć?
12.WARSZ.PRASKAA on odpowiadając rzekł: Któż to jest, Panie, żebym w Niego uwierzył?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tamten odpowiedział, mówiąc: A kto nim jest, Panie, abym uwierzył względem niego?
14.EIB.BIBLIA.2016On zaś na to: Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć?
15.TOR.NOWE.PRZ.A on w odpowiedzi, rzekł: Kto to jest, Panie, abym uwierzył w Niego?