« Jan 9:37 Ewangelia Jana 9:38 Jan 9:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak rzekł: Wierzę Panie, i pokłonił się mu.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Wierzę, Panie! i upadłszy, uczynił mu pokłon.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Wierzę Panie; i pokłonił się jemu.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się.
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział: Wierzę, Panie! I oddał mu pokłon.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł: Wierzę, Panie; i [upadłszy] złożył Mu pokłon.
7.GRZYM1936A on zawołał: Wierzę, Panie! I cześć mu oddał.
8.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Wierzę, Panie. I upadłszy złożył mu pokłon.
9.TYSIĄCL.WYD5On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon.
10.BRYTYJKAÓw rzekł: Wierzę, Panie! I złożył mu pokłon.
11.POZNAŃSKAOn zaś rzekł: - Wierzę, Panie. I oddał Mu pokłon.
12.WARSZ.PRASKAWtedy on odpowiedział: Wierzę, Panie i oddał Mu pokłon.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on powiedział: Wierzę, Panie. I mu się pokłonił.
14.EIB.BIBLIA.2016A on: Wierzę, Panie! I złożył Mu pokłon.
15.TOR.NOWE.PRZ.A on powiedział: Wierzę, Panie! I złożył Mu pokłon.