« Jan 9:6 Ewangelia Jana 9:7 Jan 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloamskiej, co się wykłada posłany, odszedł przeto i umył się, i przyszedł widzący.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloe, (co się wykłada: Posłany), Poszedł tedy i umył się, i przyszedł widząc.
3.RAKOW.NTI rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloam: (co się wykłada, posłany.) Odszedł tedy, i umył się, i przyszedł widząc.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się, i przyszedł widząc.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc.
6.SZCZEPAŃSKIi rzekł doń: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe; - co znaczy: »Posłany«. Odszedł więc, i obmył się, i przyszedł widzący.
7.GRZYM1936Idź, umyj się w sadzawce Syloe (to znaczy: Posłany). On poszedł, umył się i wrócił widzącym.
8.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Idź i obmyj się w sadzawce Siloe (co znaczy: Posłany). Odszedł tedy, obmył się i wrócił widząc.
9.TYSIĄCL.WYD5i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
10.BRYTYJKAI rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
11.POZNAŃSKAi rzekł: - Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - to znaczy: posłany. Poszedł więc, obmył się i wrócił widząc.
12.WARSZ.PRASKAA potem rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Siloe nazwa ta oznacza Posłany. On odszedł, obmył się i wrócił widząc.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział mu także: Idź do sadzawki Siloam (co się tłumaczy: Posłany) i się umyj. Więc poszedł i się umył, i przyszedł widząc.
14.EIB.BIBLIA.2016Następnie polecił mu: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe (co znaczy: Posłany). Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
15.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mu: Idź, obmyj się w sadzawce Syloe – co się tłumaczy: Posłany. Odszedł więc i obmył się, a gdy wrócił, widział.