« Jan 9:7 Ewangelia Jana 9:8 Jan 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sąsiedzi przeto, i którzy widali go pierwej, iż żebrak był, mówili: Nie tenli jest który siedział i żebrał?
2.WUJEK.1923Sąsiedzi tedy i którzy go przedtem widali, że był żebrakiem, mówili: Izali ten nie jest, który siadał i żebrał? Jedni mówili: Iż ten jest.
3.RAKOW.NTSąsiedzi tedy, i którzy widali go pierwej, że był ślepy, mówili: Izali nie ten jest on, który siadał i żebrał?
4.GDAŃSKA.1881A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Izali nie ten jest, który siadał i żebrał?
5.GDAŃSKA.2017A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Czy to nie jest ten, który siadał i żebrał?
6.SZCZEPAŃSKISąsiedzi tedy i ci, co go przedtem widywali - był bowiem żebrakiem - mówili: Czyż to nie ten sam, który siadywał żebrząc?
7.GRZYM1936Wtedy sąsiedzi i ci, co go przed tem widywali żebrzącego, pytali się: Czy to nie ten, co żebrał? Jedni mówili, że to on.
8.DĄBR.WUL.1973A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widzieli, że był żebrakiem, mówili: Czyż to nie ten, co siedział i żebrał? Jedni mówili, że to on.
9.TYSIĄCL.WYD5A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?
10.BRYTYJKAA sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: Czyż to nie ten, który siadywał żebrząc?
11.POZNAŃSKAA sąsiedzi i ci, którzy dawniej widywali go żebrzącego, pytali się: - Czy to ten, co siedział i żebrał?
12.WARSZ.PRASKASąsiedzi zaś i wszyscy, którzy widywali go przedtem jako żebraka pytali: Czyż nie jest to ten człowiek, który siedzi i żebrze?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego sąsiedzi oraz ci, którzy go widywali przedtem, że był ślepy, mówili: Czy ten nie jest tym, co siedzi i żebrze?
14.EIB.BIBLIA.2016Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się: Czy to nie ten, który siadywał i żebrał?
15.TOR.NOWE.PRZ.Sąsiedzi więc i ci, którzy go wcześniej widywali, że był ślepy, mówili: Czyż to nie jest ten, który tu siada i żebrze?