« Mar 2:1 Ewangelia Marka 2:2 Mar 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet się zebrali mnodzy, aż się nielza było zmieścić ani u drzwi, i mówił do nich rzecz.
2.WUJEK.1923A wiele się ich zebrało, tak iż się zmieścić nie mogli ani u drzwi; i mówił do nich słowo.
3.RAKOW.NTA wnet zgromadziło się wiele ich; tak iż się już zmieścić nie mogli, ani przede drzwiami; i powiedał im słowo Boże.
4.GDAŃSKA.1881A wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo Boże.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I głosił im słowo Boże.
6.SZCZEPAŃSKI<Zaraz> tedy zebrało się tylu, że miejsca <już> zabrakło, nawet przy bramie, a On im głosił naukę.
7.GRZYM1936i usłyszano, że był w domu, i zeszło się ludzi wiele, tak że się nie mogli pomieścić nawet przy drzwiach: i mówił do nich naukę.
8.DĄBR.WUL.1973A posłyszano, że był w domu, i zeszło się wielu, tak że nawet u drzwi zmieścić się nie mogli, a on ich nauczał.
9.TYSIĄCL.WYD5Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
10.BRYTYJKAI zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo.
11.POZNAŃSKAI zebrało się tak wielu (ludzi), że już nie było miejsca nawet przed drzwiami. A On ich nauczał.
12.WARSZ.PRASKAI zebrało się wiele ludzi, tak że nawet przy drzwiach nie było już miejsca. A On ich nauczał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zostało zgromadzonych tak wielu, że nie mogli się zmieścić przy drzwiach, i mówił im słowo.
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im Słowo.