« Mar 2:20 Ewangelia Marka 2:21 Mar 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żaden nie naszywa łaty płata świeżego na szatę wiotchą, a jeśli nie (tak tedy) odejmuje zupełność swoję ono nowe od wiotchego, i gorsze rozdarcie bywa.
2.WUJEK.1923Żaden nie przyszywa łaty sukna surowego do staréj szaty; bo inaczéj sztuka nowa ujmuje z starzyzny, i bywa większe zdarcie.
3.RAKOW.NTA żaden płatu sukna niewyprawionego nie przyszywa do szaty wiotchej, inaczej ujmuje wypełnienie jego ono nowe od starej szaty, i gorsze rozdarcie bywa.
4.GDAŃSKA.1881A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchą, inaczej ona jego łata nowa ujmuje nieco od wiotchej szaty, i stawa się gorsze rozdarcie.
5.GDAŃSKA.2017Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, inaczej nowa łata ujmuje nieco od starej szaty i rozdarcie staje się gorsze.
6.SZCZEPAŃSKINikt na stary płaszcz nie przyszywa łaty z surowego sukna; inaczej łata nowa obrywa starą, i powstaje większa dziura.
7.GRZYM1936Nikt do starej szaty nie przyszywa łaty surowego sukna, inaczej bowiem nowa przyszwa ujmuje stare sukno i dziura staje się większa.
8.DĄBR.WUL.1973Nikt nie przyszywa łaty sukna nowego do starego odzienia, bo nowy płat obrywa starą szatę i przedarcie większe się staje.
9.TYSIĄCL.WYD5Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie.
10.BRYTYJKANikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe.
11.POZNAŃSKANikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego okrycia, bo gdyby to zrobił, nowa łata oderwałaby dalszą część od starego i dziura by się powiększyła.
12.WARSZ.PRASKANikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania, bo nowa łata odrywa część starego ubrania i powstaje jeszcze większe rozdarcie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie nakłada na stary płaszcz łaty z nowego sukna, bo inaczej nowa łata ujmuje ze starego i rozdarcie staje się gorsze.
14.EIB.BIBLIA.2016Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza, w przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa.
15.TOR.NOWE.PRZ.A nikt nie wszywa łaty z surowego sukna w starą szatę; a jeśli tak zrobi, to nowe wypełnienie odrywa to, co stare i rozdarcie staje się gorsze.