« 2Tes 1:5 2 List do Tesaloniczan 1:6 2Tes 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli więc godno u Boga, oddać tym co ściskają was, ucisk.
2.WUJEK.1923Jeźli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają:
3.RAKOW.NTPonieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciskającym was ucisk.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają;
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają;
6.JACZEWSKIBoć jak sprawiedliwą jest rzeczą, aby Bóg ukarał prześladowców waszych;
7.SYMONBo to rzecz sprawiedliwa u Boga, iżby uciskającym was odpłacił uciskiem:
8.DĄBR.WUL.1973Jednak sprawiedliwą jest u Boga rzeczą, aby odpłacić uciskiem za ucisk,
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie jest sprawiedliwą u Boga rzeczą, aby tym, co uciskają, odpłacić uciskiem,
10.TYSIĄCL.WYD5Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
11.BRYTYJKAGdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
12.POZNAŃSKABędzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają,
13.WARSZ.PRASKABóg okaże bowiem kiedyś swoją sprawiedliwość, zsyłając cierpienia na tych, którzy są teraz sprawcami waszych cierpień.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią odpłacić utrapieniem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem, słusznie, odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo sprawiedliwe jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,