« 2Tes 1:8 2 List do Tesaloniczan 1:9 2Tes 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy kaźń wezmą, zatracenie wieczne, od oblicza pańskiego, i od sławy siły jego.
2.WUJEK.1923Którzy kaźni odniosą w zatraceniu wiecznem od obliczności Pańskiéj i od chwały mocy jego;
3.RAKOW.NTKtórzy kaźń odniosą, zatracenie wieczne, od obliczności Pańskiej, i od sławnej siły jego;
4.GDAŃSKA.1881Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego.
5.GDAŃSKA.2017Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;
6.JACZEWSKIZa karę odrzuceni oni zostaną na wieki od oblicza Pańskiego i wyłączeni od uczestnicwa w wielkiej chwale,
7.SYMONOdniosą oni kary wieczne w zatraceniu, odtrąceni od oblicza Pańskiego i od chwały majestatu Jego:
8.DĄBR.WUL.1973Poniosą też karę zatracenia wiecznego i odtrącenia od oblicza Pana oraz chwały jego potęgi,
9.DĄBR.GR.1961Poniosą karę zatracenia wiecznego i odtrącenia od oblicza Pana oraz chwały jego potęgi,
10.TYSIĄCL.WYD5Poniosą oni karę wiecznej zagłady [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
11.BRYTYJKAPoniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,
12.POZNAŃSKAPoniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu
13.WARSZ.PRASKASpotka ich za to kara w postaci wiecznej zagłady oraz odrzucenia od oblicza Pańskiego i Jego potężnego majestatu
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni zapłacą karę wiecznej zagłady, z dala od oblicza Pana oraz od chwały jego mocy;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.Którzy poniosą karę, wieczną zgubę, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy,