« DzA 21:20 Dzieje Apostolskie 21:21 DzA 21:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłyszeli lepak o tobie że odstąpienia uczysz od Moiżesza, wszech co między pogany (są) Judów mówiąc, iż nie (trzeba) obrzezywać im dzieci, ani temi obyczajmi chodzić.
2.WUJEK.1923A słyszeli o tobie, iż uczysz odstania od Mojżesza tych Żydów, którzy są między pogany, powiadając, że nie mają obrzezywać synów swoich, ani chodzić wedle zwyczaju.
3.RAKOW.NTA sprawieni są o tobie, iż odstąpienia uczysz od Moyzesza, onych, którzy są między Pogany, wszytkich Żydów, mówiąc, że nie mają obrzezywać dziatek, ani wedle zwyczajów chodzić.
4.GDAŃSKA.1881Ale o tobie wzięli sprawę, że odwodzisz od Mojżesza wszystkich tych Żydów, którzy są między pogany, mówiąc, że nie mają obrzezywać dziatek, ani mają chodzić według ustaw zakonnych.
5.GDAŃSKA.2017Lecz o tobie słyszeli, że odwodzisz od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy są wśród pogan, mówiąc, że nie mają obrzezywać dzieci ani żyć według swoich zwyczajów.
6.JACZEWSKISłyszeli oni, że ty nauczasz odstępstwa od Mojżesza; że żydów mieszkających śród pogan zwalniasz od obrzędu obrzezania i od innych zwyczajów.
7.SZCZEPAŃSKIUsłyszeli jednak o tobie, że odstępstwa od Mojżesza uczysz tych Żydów, co żyją między poganami; że mówisz, iż nie należy im obrzezywać swych synów, ani też trzymać się zwyczajów.
8.MARIAWICIAle o tobie słyszeli, jakobyś ty odwodził od Zakonu Mojżeszowego tych Żydów, którzy są między poganami, mówiąc, że nie są obowiązani obrzezywać synów swoich, ani według obyczaju Żydowskiego żyć.
9.DĄBR.WUL.1973O tobie jednak słyszeli, że nauczasz odstępstwa od Mojżesza tych Żydów, którzy żyją między poganami, powiadając, że nie należy synów poddawać obrzezaniu ani też zachowywać zwyczajów.
10.DĄBR.GR.1961O tobie jednak słyszeli, że nauczasz odstępstwa od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, powiadając, że nie należy synów poddawać obrzezaniu, ani też zachowywać zwyczajów.
11.TYSIĄCL.WYD5a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali swych synów ani nie zachowywali zwyczajów.
12.BRYTYJKAO tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów.
13.POZNAŃSKAO tobie zaś powiedzieli, że nauczasz Żydów, mieszkających wśród pogan, odstępstwa od Mojżesza, nie zalecając obrzezania dzieci i przestrzegania zwyczajów.
14.WARSZ.PRASKAa jednak wszyscy nadal trzymają się gorliwie Prawa. O tobie zaś mówią, że wszystkich Żydów mieszkających wśród pogan namawiasz do odstępstwa od Mojżesza; mówisz, że nie powinni poddawać obrzezaniu swych synów ani zachowywać ich zwyczajów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś o tobie zostali poinformowani, że u pogan nauczasz wszystkich Żydów odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, by nie obrzezywali dzieci oraz nie żyli według obyczajów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO tobie jednak doniesiono im, że wszystkich Żydów zamieszkałych wśród pogan nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci i nie przestrzegali zwyczajów.
17.TOR.PRZ.2023O tobie jednak dowiedzieli się, że uczysz odstępstwa od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy są między poganami, mówiąc, aby nie obrzezywali dzieci i nie zachowywali naszych zwyczajów.