« DzA 21:29 Dzieje Apostolskie 21:30 DzA 21:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wzruszyło się przeto miasto wszytko, i stał się zbieg ludu, a pojmawszy Pawła wlekli ji precz z świątnice, i wnet zamkniono drzwi.
2.WUJEK.1923I wzruszyło się wszystko miasto i zbieżał się lud. A poimawszy Pawła, wlekli go z kościoła, i natychmiast drzwi zamkniono.
3.RAKOW.NTI wzruszyło się miasto wszytko, i sstało się zbieżenie ludu; a porwawszy Pawła, wywlekli go z Kościoła; i wnet zamkniono drzwi.
4.GDAŃSKA.1881I wzruszyło się miasto wszystko, i zbiegł się lud; a pojmawszy Pawła, wywlekli go precz z kościoła, a zatem zaraz drzwi zamkniono.
5.GDAŃSKA.2017I poruszyło się całe miasto, i zbiegł się lud. A schwytawszy Pawła, wyciągnęli go ze świątyni i natychmiast zamknięto drzwi.
6.JACZEWSKIZagotowało się w całem mieście; lud począł się zbiegać; Pawła pochwycono, wywleczono go z kościoła i drzwi zaraz zamknięto.
7.SZCZEPAŃSKII poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu. A porwawszy Pawła, wywlekli go poza świątynię, i natychmiast bramy zamknięto.
8.MARIAWICII wzruszyło się całe miasto, i stało się zbiegowisko ludu. I pojmawszy Pawła, wywlekli go z Kościoła, i natychmiast zamkniono bramy.
9.DĄBR.WUL.1973I poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, a porwawszy Pawła wywlekli go poza świątynię i natychmiast zamknięto bramy.
10.DĄBR.GR.1961I poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, a porwawszy Pawła wywlekli go poza świątynię i natychmiast zamknięto bramy.
11.TYSIĄCL.WYD5Poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy.
12.BRYTYJKAI poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu; a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go że świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte.
13.POZNAŃSKAPoruszyli tym całe miasto, doszło do zbiegowiska, chwycili Pawła, wywlekli go na zewnątrz świątyni i natychmiast zamknęli drzwi.
14.WARSZ.PRASKAPowstało więc poruszenie w całym mieście, zbiegły się tłumy ludzi. Porwano Pawła, wywleczono go poza świątynię i natychmiast zamknięto bramy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także zostało poruszone całe miasto i zrobiło się zbiegowisko ludu. Chwycili Pawła, wyciągnęli go na zewnątrz Świątyni oraz zaraz zamknięto drzwi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRozruchy objęły całe miasto. Zbiegł się lud. Schwytanego Pawła wywleczono ze świątyni i natychmiast zamknięto bramy.
17.TOR.PRZ.2023I poruszyło się całe miasto, i powstało zbiegowisko ludu; pojmali Pawła i wywlekli go na zewnątrz świątyni, i natychmiast bramy zostały zamknięte.