« Oze 13:14 Księga Ozeasza 13:15 Oze 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo on między bracią dzielić będzie: przywiedzie wiatr palący Pan z puszczy przychodzący i wysuszy źródła jego i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszego naczynia pożądanego.
2.GDAŃSKA.1881Bo on między braćmi owoc przyniesie; pierwej jednak przyjdzie wiatr ze wschodu, wiatr Pański od puszczy występujący, i wysuszy źródło jego, wysuszy i zdrój jego; onci rozchwyci skarby wszelkiego naczynia pożądanego.
3.GDAŃSKA.2017Choćby on wśród braci przyniósł owoc, przyjdzie jednak wiatr ze wschodu, wiatr PANA wyruszy z pustyni i wysuszy jego źródło, i wysuszy jego zdrój. On zagarnie skarby wszelkich kosztownych naczyń.
4.CYLKOWChoćby w pośród niw bujnych się rozkwitał, nadejdzie wiatr wschodni, wicher Wiekuistego od puszczy się zrywający, że wsiąknie źródło jego, i wyschnie zdrój jego, i tak wydrze mu skarbiec wszystkich rzeczy cennych.
5.MICHALSKIUtaiła się litość przed oczami mojemi! Choćby się jak sitowie krzewił, przyjdzie wicher, wiatr Jahwe od pustyni przyjdzie, i wysuszy jego zdrój i zniweczy jego źródło! On sam spustoszy Jego ziemię, wszystkie skarby drogocenne!
6.TYSIĄCL.WYD5Choćby [Efraim] pięknie kwitnął wśród braci, przyjdzie wiatr wschodni, od Pana wiatr powieje z pustyni, wysuszy źródła, i wyschną studnie; zrabuje jego ziemię i wszystkie rzeczy drogocenne.
7.BRYTYJKAChoćby się rozwinął bujnie jak sitowie, powieje wiatr wschodni, zerwie się wiatr Pana od pustyni i wyschnie jego źródło, i wysuszy się jego zdrój; On spustoszy swój kraj i wszystkie cenne dobra.
8.POZNAŃSKAChociażby [Efraim] kwitł między braćmi, kiedy wicher Jahwe uderzy od wschodu, zadmie od strony pustyni, opróżni jego studnie i źródła wysuszy; zagarnie jego skarb i wszystkie kosztowności.
9.WARSZ.PRASKAI chociaż wśród swoich braci Efraim pięknie zakwitł, to gdy ze wschodu wiatr powiał jak huragan Pana, nadszedł z pustyni i osuszył wszystkie Efraima studnie, i wszystkie źródła wyczerpał. Zabrał wszystko, co było w jego skarbcach i odebrał mu wszystkie kosztowności jego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choćby wśród bujnych niw się rozkwitał nadejdzie wschodni wiatr, wicher WIEKUISTEGO, który się zrywa od puszczy. Wsiąknie jego źródło, wyschnie jego zdrój; tak wydrze mu skarbiec wszystkich cennych rzeczy.
11.EIB.BIBLIA.2016Tak, choćby wybujał jak trzcina, nadciągnie wiatr wschodni, wiatr PANA wzniesie się z pustyni! Osuszy jego źródło, wysuszy się jego zdrój - On splądruje skarbiec pełen cennych bogactw!