« Psal 122:7 Księga Psalmów 122:8 Psal 122:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(121:8) Prze bracią moję i bliźnie moje mołwiach pokoj o tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(121:8) Prze bracią ❬moję❭ i blizne moje mołwił jeśm pokoj o tobie.
3.WUJEK.1923Dla braci mojéj i bliźnich moich mówiłem pokoju pokój o tobie.
4.GDAŃSKA.1881Dla braci moich i dla przyjaciół moich teraz ci będę żądał pokoju.
5.GDAŃSKA.2017Ze względu na moich braci i dla moich przyjaciół będę teraz ci życzył pokoju.
6.PS.BYCZ.1854Z-powodu braci-mych, i-bliźnich-moich, mówię teraz: Niechże będzie pokój w-tobie.
7.GÖTZE.1937Dla braci moich i towarzyszów moich mówię: Pokój niech będzie w tobie!
8.CYLKOWDla braci i towarzyszy moich wypowiadam pokój tobie.
9.KRUSZYŃSKIDla braci moich i dla przyjaciół moich - teraz będę żądał pokoju dla cię.
10.ASZKENAZYGwoli braciom mym i przyjaciołom mym radbym rzekł: pokój jest w tobie.
11.SZERUDADla braci moich i przyjaciół moich będę ci życzył pokoju.
12.TYSIĄCL.WYD1(121:8) Przez wzgląd na moich braci i towarzyszy będę mówił: «Pokój w tobie!»
13.TYSIĄCL.WYD5Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: Pokój w tobie!
14.BRYTYJKAZe względu na braci moich i przyjaciół Będę ci życzył pokoju.
15.POZNAŃSKAPrzez wzgląd na mych braci i przyjaciół moich będę mówił: Pokój tobie!
16.WARSZ.PRASKATo ze względu na moich braci i przyjaciół będę mówił zawsze: Niech będzie w tobie pokój!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla moich braci i towarzyszy zapowiadam ci pokój.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZe względu na mych braci i przyjaciół Chcę ci życzyć pokoju!
19.TOR.PRZ.Ze względu na moich braci i moich przyjaciół pragnę teraz powiedzieć: Pokój Tobie.