« Łuk 7:16 Ewangelia Łukasza 7:17 Łuk 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszła rzecz ta na wszytkę Judską (ziemię) o niem, i na wszytkę okolicę.
2.WUJEK.1923I rozeszła się o nim ta powieść po wszystkiéj Żydowskiéj ziemi i po wszystkiéj okolicznéj krainie.
3.RAKOW.NTI wyszła mowa ta po wszytkiej Judskiey ziemi o nim, i po wszytkiej okolicy.
4.GDAŃSKA.1881I rozeszła się o nim ta wieść po wszystkiej Judzkiej ziemi, i po wszystkiej okolicznej krainie.
5.GDAŃSKA.2017I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
6.SZCZEPAŃSKII wieść ta rozeszła się o Nim po całej Judei i po całej okolicy.
7.BIESZK.ŁUK.1931A wieść o tem zdarzeniu rozeszła się po całej ziemi żydowskiej i po całej okolicy.
8.GRZYM1936A sława o nim rozeszła się po całej ziemi żydowskiej i po całej okolicy.
9.DĄBR.WUL.1973I rozeszła się o nim wieść po wszystkiej ziemi judzkiej i po całej w krąg krainie.
10.DĄBR.GR.1961I rozeszła się o nim wieść po ziemi judzkiej i po całej krainie.
11.TYSIĄCL.WYD5I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
12.BRYTYJKAI rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
13.POZNAŃSKAI wieść o tym rozeszła się po całej Judei i jej okolicach.
14.WARSZ.PRASKAI rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej tamtejszej okolicy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyszła o nim ta wieść na całą Judeę oraz na całą okolicę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach.
17.TOR.NOWE.PRZ.I rozeszła się o Nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicy.