« Mar 12:10 Ewangelia Marka 12:11 Mar 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczu naszych.
2.WUJEK.1923Od Pana się to stało, a dziwno jest w oczach naszych.
3.RAKOW.NTOd Pana się sstała ta sprawa, i dziwna jest w oczach naszych.
4.GDAŃSKA.1881Od Panać się to stało, i jest dziwne w oczach naszych.
5.GDAŃSKA.2017Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach?
6.SZCZEPAŃSKIPrzez Pana rzecz ta się stała, a w oczach naszych jest dziwem«.
7.GRZYM1936od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych?
8.DĄBR.WUL.1973Od Pana się to stało i dziwnym jest w oczach naszych.
9.DĄBR.GR.1961To Pan ją uczynił i dziwne to w oczach naszych.
10.TYSIĄCL.WYD5Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach.
11.BRYTYJKAPan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych.
12.POZNAŃSKAPan to sprawił, a nas to zdumiewa".
13.WARSZ.PRASKAjest to dzieło Pana i wydaje się przedziwne oczom naszym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Pana to się stało, i godne jest podziwu w naszych oczach?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach?
16.TOR.NOWE.PRZ.Pan to sprawił i jest to godne podziwu w naszych oczach.