« Mar 12:18 Ewangelia Marka 12:19 Mar 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pytali go mówiąc: uczycielu, Moiżesz nam napisał, jeśliby czyj brat umarł i zostawił żonę, a dzieciby nie zostawił, aby wziął brat jego żonę jego, i wzbudził nasienie bratu swemu.
2.WUJEK.1923Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, iż jeźliby czyj brat umarł i pozostawił żonę, a dziatekby nie zostawił, aby wziął brat jego żonę jego i wzbudził nasienie bratu swemu.
3.RAKOW.NTNauczycielu! Moyzesz napisał nam, iż jeśliby czyj brat umarł, i pozostawiłby żonę a dziatek by nie zostawił, aby wziął brat jego żonę jego, i wzbudził nasienie bratu swemu.
4.GDAŃSKA.1881Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, iż jeźliby czyj brat umarł, i zostawił żonę, a dziatek by nie zostawił, aby brat jego pojął żonę jego, a wzbudził nasienie bratu swemu.
5.GDAŃSKA.2017Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, że jeśli czyjś brat umrze i pozostawi żonę, a nie pozostawi dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i wzbudzić potomstwo swemu bratu.
6.SZCZEPAŃSKIMistrzu! Mojżesz napisał nam: »Jeśli brat czyjś umrze i zostawi żonę, ale nie zostawi syn{ów}, niech brat jego pojmie {jego} żonę, i wzbudzi potomstwo swemu bratu«.
7.GRZYM1936Mistrzu, Mojżesz nam nakazał, że jeśliby komu brat umarł i zostawił żonę bez potomstwa, brat nieboszczyka ma pojąć jego żonę i wzbudzić mu potomstwo.
8.DĄBR.WUL.1973Nauczycielu, Mojżesz napisał nam: Jeśliby czyj brat umarł, a zostawił żonę, nie pozostawiając dzieci, brat jego niech pojmie jego żonę i niech wzbudzi potomstwo bratu swemu.
9.DĄBR.GR.1961Nauczycielu, Mojżesz napisał nam: Jeśliby czyj brat umarł, a zostawił żonę bezdzietną, brat jego niech pojmie tę niewiastę, i niech wzbudzi potomstwo bratu swemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu.
11.BRYTYJKANauczycielu! Mojżesz napisał nam: Jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas brat jego winien pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu.
12.POZNAŃSKA- Nauczycielu, Mojżesz napisał nam: "Jeśli czyjś brat umrze" i zostawi żonę, "a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie żonę i da pomomstwo swemu bratu".
13.WARSZ.PRASKAMojżesz napisał nam tak: Jeżeli umrze bezdzietnie czyjś brat, zostawiając żonę, to jego brat winien pojąć ją za żonę i zrodzić potomstwo swojemu bratu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, że gdyby czyjś brat umarł i zostawił żonę, a dzieci by nie zostawił, to wtedy, aby jego brat pojął jego żonę oraz wzbudził potomstwo swojemu bratu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNauczycielu! Mojżesz napisał nam, że jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas jego brat ma wziąć tę żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nauczycielu! Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat umrze i zostawi żonę, a dzieci nie pozostawi, to wtedy, jego brat ma pojąć jego żonę i wzbudzić potomka swojemu bratu.