« Mar 12:24 Ewangelia Marka 12:25 Mar 12:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdy zmartwychwstaną, ani się żenią, ani (za mąż) wydawają. Ale są jako Aniołowie wniebiesiech.
2.WUJEK.1923Albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenić będą, ani za mąż chodzić; ale są jako Aniołowie w niebiesiech.
3.RAKOW.NTAbowiem kiedy z martwych wstaną, ani się żenią, ani za mąż wydają; ale są jako Aniołowie oni na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenią, ani za mąż wydawają; ale są jako Aniołowie w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem zmartwychwstaną, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.
6.SZCZEPAŃSKIGdy bowiem powstaną z martwych, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić, ale podobni będą aniołom <Bożym> w niebiesiech.
7.GRZYM1936Albowiem po zmartwychwstaniu ani się żenić ani wychodzić za mąż będą, ale będą wszyscy jak aniołowie w niebie.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić, ale są jako aniołowie w niebiesiech.
9.DĄBR.GR.1961Kiedy bowiem powstaną z martwych, ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić, ale będą tak jak aniołowie w niebiesiech.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.
11.BRYTYJKAAlbowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie.
12.POZNAŃSKABo kiedy (ludzie) powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zmartwychwstaną, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem kiedy powstaną z martwych, ani nie poślubiają, ani nie są poślubiane, ale są jak aniołowie w niebiosach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy ludzie powstaną z martwych, nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo gdy powstaną z martwych, ani nie będą poślubiać, ani wychodzić za mąż; ale będą jak aniołowie w niebiosach.