« Mar 12:26 Ewangelia Marka 12:27 Mar 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jestci Bóg martwych, ale Bóg żywych; wy przeto wielce błądzicie.
2.WUJEK.1923Nie jest Bóg umarłych, ale żywych, a przetóż wy bardzo błądzicie.
3.RAKOW.NTNie jest Bóg umarłych, ale Bóg żywiących: wy tedy wielce błądzicie.
4.GDAŃSKA.1881Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych: przetoż wy bardzo błądzicie.
5.GDAŃSKA.2017Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy więc bardzo błądzicie.
6.SZCZEPAŃSKI<Bóg> nie jest Bogiem umarłych, ale <Bogiem> żyjących. {Wy przeto} błądzicie bardzo.
7.GRZYM1936Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Przetoż mylicie się bardzo.
8.DĄBR.WUL.1973Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wy przeto bardzo błądzicie.
9.DĄBR.GR.1961Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wy przeto bardzo błądzicie.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
11.BRYTYJKABóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
12.POZNAŃSKANie jest Bogiem umarłych, ale żyjących. Jesteście w wielkim błędzie.
13.WARSZ.PRASKABóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych. Jesteście tedy w wielkim błędzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących; zatem wy bardzo błądzicie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych; jesteście w wielkim błędzie.