« Mar 12:36 Ewangelia Marka 12:37 Mar 12:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sam przeto Dawid powieda go (być) Panem, a jakoż synem jego jest? a wielki tłum rad go słuchał.
2.WUJEK.1923Sam tedy Dawid zowie go Panem: a zkądże jest synem jego? A wielka rzesza rada go słuchała.
3.RAKOW.NTSam tedy Dawid zowie go Panem; a skądże synem jego jest? A mnogi tłum słuchał go rad.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ go sam Dawid nazywa Panem, jakoż tedy jest synem jego? a wielki lud rad go słuchał.
5.GDAŃSKA.2017Skoro sam Dawid nazywa go Panem, to jak może być jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał.
6.SZCZEPAŃSKISam {więc} Dawid zowie Go Panem; jakże zatem może być synem jego? A mnoga rzesza chętnie Go słuchała.
7.GRZYM1936Sam Dawid nazywa go Panem; jakże tedy może być jego synem? A cała rzesza ludu słuchała go rada.
8.DĄBR.WUL.1973Sam tedy Dawid nazywa go Panem, jakże zatem jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała.
9.DĄBR.GR.1961Sam Dawid nazywa go Panem, jakże zatem jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała.
10.TYSIĄCL.WYD5Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie Go słuchał.
11.BRYTYJKASam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest synem jego? A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało.
12.POZNAŃSKASam Dawid nazywa Go Panem, to jakżesz jest jego synem? A wielki tłum chętnie Go słuchał.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli więc Dawid nazywa Go Panem, to jakże On może być synem [Dawida)? A wielka rzesza chętnie Mu się przysłuchiwała.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem sam Dawid nazywa go Panem, więc skąd jest jego synem? A liczny tłum słuchał go z przyjemnością.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSam Dawid nazywa Go Panem, jak więc może On być jego synem? A wielki tłum chętnie Go słuchał.
16.TOR.NOWE.PRZ.Sam więc Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest Jego synem? A liczny tłum chętnie Go słuchał.