« Mar 12:3 Ewangelia Marka 12:4 Mar 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię posłał k nim inego sługę, i tego kamionując głowę mu zranili, i odesłali go zelżywszy.
2.WUJEK.1923I zasię do nich drugiego sługę posłał, i onego ranili w głowę i zelżyli.
3.RAKOW.NTI zasię posłał do nich drugiego sługę, i onego kamionowawszy ranili w głowę, i odesłali nieuczczonego.
4.GDAŃSKA.1881I zasię posłał do nich sługę drugiego, którego też oni ukamionowawszy, głowę mu zranili, i odesłali obelżonego.
5.GDAŃSKA.2017I znowu posłał do nich innego sługę, którego ukamienowali, zranili w głowę i odesłali znieważonego.
6.SZCZEPAŃSKIPonownie więc wysłał do nich innego sługę; ale i tego w głowę zranili i znieważyli.
7.GRZYM1936I znowu do nich innego sługę posłał: i tego też poranili w głowę i sponiewierali.
8.DĄBR.WUL.1973I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli.
9.DĄBR.GR.1961I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli.
11.BRYTYJKAI znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli.
12.POZNAŃSKAI znowu wysłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i sponiewierali.
13.WARSZ.PRASKAPosłał tedy do nich ponownie innego sługę. Ale i tego, poraniwszy w głowę, obrzucili obelgami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem znowu wysłał do nich drugiego sługę, którego kiedy kamienowali zranili w głowę oraz odesłali znieważonego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłał więc do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli go.
16.TOR.NOWE.PRZ.I ponownie posłał do nich drugiego sługę, którego obrzucili kamieniami, zranili w głowę i odesłali znieważonego.