« Mar 12:42 Ewangelia Marka 12:43 Mar 12:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wezwawszy ku sobie uczniów swych, rzekł im: Prawdziwie mówię wam, iż wdowa ta uboga, więcej wrzuciła niż wszyscy ci którzy miotali do skarbu.
2.WUJEK.1923A zwoławszy uczniów swych, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa więcéj włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbu.
3.RAKOW.NTA przyzwawszy uczniów swych, rzekł im: Amen mówię wam, iż wdowa ta uboga więcej wrzuciła, niż wszyscy którzy wrzucili do skarbnice.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zwoławszy uczniów swoich rzekł im: Zaprawdę wam powiadam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, niżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zawołał swoich uczniów i powiedział im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy przywołał uczniów swych i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta oto wdowa, <ta> uboga, włożyła więcej, niż wszyscy wrzucający do skarbony.
7.GRZYM1936Jezus zawołał uczniów swoich i rzekł: Powiadam wam, że ta biedna wdowa dała więcej, niż wszyscy, którzy złożyli ofiarę,
8.DĄBR.WUL.1973I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa dała więcej niż wszyscy wrzucający do skarbony.
9.DĄBR.GR.1961I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa dała więcej niż wszyscy wrzucający do skarbony.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
11.BRYTYJKAI przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali.
12.POZNAŃSKAI przywołał swoich uczniów, i powiedział im: - Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła do skarbony więcej niż wszyscy wrzucający.
13.WARSZ.PRASKAWtedy, przywoławszy swoich uczniów, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wkładali do skarbony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zwołał swoich uczniów i im powiedział: Zaprawdę, mówię wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, niż wszyscy, co rzucali do skarbca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przywołał swoich uczniów, mówiąc im: Zaprawdę mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej, niż ci wszyscy, którzy wrzucili do skarbca.