« Mar 12:8 Ewangelia Marka 12:9 Mar 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto uczyni Pan winnice? Przyjdzie i potraci kmiecie i da winnicę inym.
2.WUJEK.1923Cóż tedy uczyni Pan winnice? Przyjdzie, a potraci oracze i da winnicę innym.
3.RAKOW.NTCóż tedy uczyni Pan onej winnice? przyjdzie, i potraci rolniki, i da winnicę innym.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy uczyni pan onej winnicy? Przyjdzie, a potraci one winiarze, i da winnicę innym.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc zrobi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym.
6.SZCZEPAŃSKICóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i <tych kmieci> wygubi, a winnicę wynajmie innym.
7.GRZYM1936Cóż tedy uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci najemników, a winnicę da innym.
8.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy uczyni pan winnicy? Przybędzie i wygubi rolników, a winnicę odda innym.
9.DĄBR.GR.1961Cóż uczyni pan winnicy? Przybędzie i wygubi rolników, a winnicę odda innym.
10.TYSIĄCL.WYD5Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
11.BRYTYJKACo uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym.
12.POZNAŃSKACóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, i odda winnicę innym.
13.WARSZ.PRASKACóż tedy uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie, wytraci tych dzierżawców i odda winnicę innym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zatem, uczyni pan owej winnicy? Przyjdzie i wytraci owych hodowców winorośli, a winnicę da innym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo więc uczyni właściciel winnicy? Przyjedzie i wygubi rolników, a winnicę wynajmie innym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wygubi robotników, a winnicę odda innym.