« Oze 14:1 Księga Ozeasza 14:2 Oze 14:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:3) Weźmijcie z sobą słowa a nawróćcie się do Pana i mówcie mu: Wszystkę nieprawość odejmij, weźmij dobroć, a oddawać będziemy cielce warg naszych.
2.GDAŃSKA.1881Weźmijcie z sobą słowa, i nawróćcie się do Pana, mówcie do niego: Odpuść wszystkę nieprawość, a daj to, co jest dobrego, tedyż oddamy cielce warg naszych.
3.GDAŃSKA.2017Weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do PANA. Mówcie do niego: Przebacz całą naszą nieprawość i daj to, co dobre, wtedy oddamy ci cielce naszych warg.
4.CYLKOW(14:3) Zabierzcie ze sobą słowa (skruchy) i nawróćcie się do Wiekuistego; mówcie do Niego: wszelką winę odpuść, a przyjm poprawę naszę, chcemy spłacić za cielca ustami naszemi.
5.MICHALSKI(14:3) Weźmijcie z sobą słowa, i wracajcie się do Jahwe! Powiedzcie do Niego; wszystką usuń winę! Weźmij dobro, i uiścimy się z owocu ust naszych!
6.TYSIĄCL.WYD5(14:3) Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi.
7.BRYTYJKAWeźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!
8.POZNAŃSKA(14:3) Uzbrójcie się w [te] słowa i nawróćcie się do Jahwe! Mówcie do Niego: "Zgładź wszystkie nasze winy i jako miły dar wdzięczności racz przyjąć owoc naszych warg!
9.WARSZ.PRASKA(14:3) Nawróćcie się do Pana, na ustach miejcie słowa skruchy i mówcie do Niego: Racz nas uwolnić od naszej winy i pozwól nam dobra doświadczyć, a my Ci dziękować będziemy owocem ust naszych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:3) Zabierzcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do WIEKUISTEGO; mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą poprawę; naszymi ustami pragniemy spłacić za cielca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWeźcie z sobą słowa i zawróćcie do PANA! Powiedzcie do Niego: Zdejmij z nas całkowicie winę i przyjmij nasze wyznanie, ponieważ chcemy przynieść owoce naszych warg.