« Oze 14:6 Księga Ozeasza 14:7 Oze 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:8) Nawrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jako winnica, pamiątka jego jako wino Libańskie.
2.GDAŃSKA.1881Nawrócą się, aby siedzieli pod cieniem jego, ożyją jako zboże, i puszczą się jako winna macica, której pamiątka będzie jako wino Libańskie.
3.GDAŃSKA.2017Wrócą, aby siedzieć pod jego cieniem, ożyją jak zboże i rozkwitną jak winorośl, ich sława będzie jak wino Libanu.
4.CYLKOW(14:8) Wrócą, którzy niegdyś mieszkali pod cieniem jego, ożyją jako zboże, a zakwitną jako winograd i sława jego jako wina Libanu.
5.MICHALSKI(14:8) Niech nanowo, osiedlą się w cieniu moim i ożywią się i orzeźwią zbożem, i krzewi się, jak winograd jego imię, jak wino Libańskie.
6.TYSIĄCL.WYD5(14:8) I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego.
7.BRYTYJKAWrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie.
8.POZNAŃSKA(14:8) Powrócą i będą mieszkali w mym cieniu, będą uprawiać zboże i kwitnąć [im] będą krzewy winne, sławne jak wino Libanu.
9.WARSZ.PRASKA(14:8) I w cieniu moim znowu będą mieszkać, zboża znów uprawiać i sadzić winne szczepy, z których wino będzie tak wspaniałe ja wino z Libanu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:8) Wrócą ci, co niegdyś mieszkali pod jego cieniem, ożyją jak zboże, zakwitną jak winnica, a jego sława będzie jak sława wina Libanu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW Jego cień wrócą mieszkańcy, zaczną uprawiać zboże, zakwitną jak winorośl, będą sławni jak wino Libanu.