« Oze 14:7 Księga Ozeasza 14:8 Oze 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(14:9) Ephraim! na co mi więcéj bałwany? Ja wysłucham i Ja go naprostuję jako jodłę zieloną, ze mnie owoc twój nalazł się.
2.GDAŃSKA.1881Efraimie! cóż mi już do bałwanów? Ja cię wysłucham, i wejrzę na cię; Jam jest jako jodła zielona, ze mnie się owoc twój znalazł.
3.GDAŃSKA.2017Efraim powie: Cóż mi już do bożków? Ja cię wysłucham i wejrzę na ciebie. Ja jestem jak zielona jodła, ode mnie pochodzi twój owoc.
4.CYLKOW(14:9) Efraim powie: Cóż mi odtąd po bałwanach? Ja jeden wysłucham i wejrzę nań, Ja ci będę jako cyprys zielony, odemnie owoc twój się znajdzie.
5.MICHALSKI(14:9) Efraimowi - na cóż mu jeszcze bałwany? Ja udręczyłem i ja uszczęśliwiam. Ja jestem jak jodła zielona, we mnie znajdzie się owoc twój!
6.TYSIĄCL.WYD5(14:9) Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc.
7.BRYTYJKAEfraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.
8.POZNAŃSKA(14:9) Cóż Efraimowi jeszcze po bożkach? Ja wysłuchałem go i czuwam nad nim! Jestem podobny do cedru zielonego, ode mnie pochodzą twoje owoce.
9.WARSZ.PRASKA(14:9) Co jeszcze ma wspólnego z bożkami Efraim? Tak, Ja go wysłucham i wejrzę na niego! Jestem jak cyprys zielony, owoc obfity znaleźć na Mnie można.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(14:9) Efraim powie: Co mi odtąd po bałwanach? Bo Ja jeden wysłucham, spojrzę na niego; Ja stanę się dla niego jak stale zielony cyprys; ode Mnie znajdzie swój owoc.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEfraimie! Cóż mi do bóstw?! Ja upokorzyłem i Ja go doglądnę! Ja jestem jak cyprys zielony, swój owoc masz dzięki Mnie.