« Eze 5:7 Księga Ezechiela 5:8 Eze 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan Bóg: Oto Ja na cię: a Ja sam uczynię w pośrodku ciebie sądy przed oczyma narodów.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie, otom Ja, i wykonam w pośrodku ciebie sądy przed oczyma pogan;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Oto występuję przeciwko tobie i wykonam sądy pośrodku ciebie, na oczach pogan.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan, Wiekuisty: Oto i Ja przeciw tobie i spełnię sądy w pośród ciebie przed oczyma narodów.
5.TYSIĄCL.WYD5dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto i Ja występuję przeciwko tobie i na oczach pogan wykonam na tobie wyrok.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto również Ja wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród ciebie.
7.POZNAŃSKAdlatego tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja także jestem przeciw tobie. Na oczach narodów odprawię sąd pośród ciebie.
8.WARSZ.PRASKAdlatego oto co mówi Pan: Wyruszam teraz przeciwko tobie, Jerozolimo! Na oczach ludów pogańskich wydam na ciebie wyrok.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto i Ja przeciw tobie; przed oczyma narodów, pośrodku ciebie spełnię sądy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Ja również wystąpię przeciwko tobie, Jerozolimo! Na oczach narodów wykonam w twym obrębie mój wyrok.