« Sof 3:13 Księga Sofoniasza 3:14 Sof 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Chwal, córko Syońska! wykrzykaj, Izraelu! wesel się i raduj się ze wszego serca, córko Jeruzalem!
2.GDAŃSKA.1881Zaśpiewaj, córko Syońska! wykrzykajcie, Izraelczycy! wesel się a raduj się ze wszystkiego serca, córko Jeruzalemska!
3.GDAŃSKA.2017Zaśpiewaj, córko Syjonu! Wykrzykuj, Izraelu! Ciesz się i raduj z całego serca, córko Jerozolimy!
4.CYLKOWWesel się córo Cyońska, wykrzykuj Israelu! Ciesz się i raduj całem sercem córo Jerozolimy!
5.TYSIĄCL.WYD5Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!
6.BRYTYJKAWesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska!
7.POZNAŃSKAWykrzykuj z radości, Syjonie, śpiewaj radośnie, Izraelu, wesel się i raduj z całego serca, Jeruzalem!
8.WARSZ.PRASKACiesz się tedy, Syjonu Córo, Izraelu, wołaj radośnie, raduj się i całym sercem śpiewaj, Jeruzalem Córo!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wesel się córo Cyońska, wykrzykuj Israelu! Ciesz się i raduj całym sercem córo Jeruszalaim!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWiwatuj, córko Syjonu! Podnieś głos, Izraelu! Raduj się, córko Jerozolimy, i z serca tryumfuj!