« Sof 3:19 Księga Sofoniasza 3:20 Agg 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego czasu, którego was przywiodę, i onego czasu, którego was zgromadzę; bo was dam na chwałę i na sławę u wszech narodów ziemskich, gdy wrócę poimanie wasze przed oczyma waszemi, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Wtenczas przywiodę was, wtenczas, mówię, zgromadzę was; albowiem dam wam imię i chwałę między wszystkimi narodami ziemi, gdy zaś przywiodę więźnie wasze przed oczyma waszemi, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie przyprowadzę was, w tym czasie, mówię, zgromadzę was. Dam wam bowiem imię i chwałę pośród wszystkich narodów ziemi, gdy na waszych oczach odwrócę waszą niewolę – mówi PAN.
4.CYLKOWOnego to czasu sprowadzię was, i onego czasu was zgromadzę: bo uczynię was chwałą i chlubą między wszystkimi ludami ziemi, gdy sprowadzę brańców waszych przed oczyma waszemi, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie was przywiodę, a będzie to w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan.
6.BRYTYJKAW owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAW owym czasie sprowadzę was [do ojczyzny], w owym czasie zgromadzę was, bo chcę was okryć sławą i chwałą wobec wszystkich narodów świata, gdy na ich oczach odmienię wasz los - tak mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym znów was do ojczyzny sprowadzę, po to by was (raz jeszcze zgromadzić razem). I zapewnię wam cześć i uznanie u wszystkich narodów ziemi, kiedy los wasz ponownie odmienię. Sami to zobaczycie – wyrocznia Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu was sprowadzę, owego czasu was zgromadzę; uczynię was chwałą i chlubą między wszystkimi ludami ziemi, gdy przed waszymi oczami sprowadzę waszych brańców – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie sprowadzę was, w tym czasie was zgromadzę - tak, dam wam imię i sławę wśród wszystkich ludów ziemi przez to, że na waszych oczach przywrócę wam powodzenie - mówi PAN.