« Sof 3:6 Księga Sofoniasza 3:7 Sof 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówiłem: Wżdy się mnie bać będziesz, przyjmiesz ćwiczenie, i nie zginie mieszkanie jego dla tego wszystkiego, czemem go nawiedził: wszakże rano wstawszy pokazili wszystkie myśli swoje.
2.GDAŃSKA.1881Rzekłem: Wżdyć się mnie bać będziesz, przyjmiesz karność, aby nie był wytracony przybytek twój, przez to, czemem cię nawiedzić chciał; ale rano wstawszy psują wszystkie przedsięwzięcia swoje.
3.GDAŃSKA.2017Powiedziałem: Teraz na pewno będziesz się mnie bać, przyjmiesz upomnienie, aby nie zostało zniszczone twoje mieszkanie, jakkolwiek cię ukarzę. Ale wstali rano i psuli wszystkie swoje czyny.
4.CYLKOWMówiłem: Gdybyś się tylko obawiała Mnie, przyjęła napomnienie, a wtedy nie przyszłaby zagłada na siedzibę jej, to wszystko, com postanowił o niej. Ale zaprawdę, tem gorliwiej kazili wszystkie postępki swoje!
5.TYSIĄCL.WYD5Mówiłem: Ty przynajmniej Mnie uszanujesz, przyjmiesz ode Mnie upomnienie. Jej przybytek nie zostanie usunięty. Zaiste ilekroć ją nawiedzałem, tym bardziej śpieszyli znieprawiać wszystkie swoje czyny.
6.BRYTYJKAMyślałem: Na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie, będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem, lecz oni tym gorliwiej popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki.
7.POZNAŃSKAMyślałem: Teraz chyba się mnie ulęknie, przyjmie upomnienia i nie straci z oczu tego wszystkiego, czym je nawiedziłem. Oni jednak tym skwapliwiej dopuszczali się różnych jeszcze gorszych czynów.
8.WARSZ.PRASKAMyślałem sobie, że teraz zaczniesz się Mnie obawiać, i będziesz sobie brać moje przestrogi do serca, a wszyscy oni będą mieć stale przed oczyma to, co im uczyniłem wcześniej. Ale oni, niestety, ciagle na nowo dopuszczają się swych niecnych czynów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówiłem: Gdybyś się Mnie obawiała oraz przyjęła napomnienie, wtedy by nie przyszła zagłada na twą siedzibę – to wszystko, co o niej postanowiłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem: Na pewno odczujesz respekt przede Mną, przyjmiesz przestrogę, i choć cię chciałem ukarać, postanowiłem nie odbierać ci twojej siedziby. Lecz wy tym śpieszniej pobiegliście popełniać swoje niecne czyny!