« Sof 3:8 Księga Sofoniasza 3:9 Sof 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo na ten czas przywrócę ludziom wargę wybraną, aby wzywali wszyscy w imię Pańskie a służyli mu ramieniem jednem.
2.GDAŃSKA.1881Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, któremiby wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie.
3.GDAŃSKA.2017Wówczas bowiem przywrócę narodom czyste wargi, aby wszyscy wzywali imienia PANA i służyli mu jednomyślnie.
4.CYLKOWA wtedy nadam ludom mowę jasną, aby wzywały wszystkie imienia Wiekuistego, a służyły Mu jednomyślnie.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.
6.BRYTYJKAPotem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.
7.POZNAŃSKAWówczas odmienię i oczyszczę wargi narodów, by wszyscy wzywali Imienia Jahwe i wspólnie Mu służyli.
8.WARSZ.PRASKALecz przyjdzie czas, że oczyszczę wargi narodów wielu, by mogły wzywać imienia Pan i jednomyślnie Mu służyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wtedy nadam ludom jasną mowę, by wszystkie wzywały Imienia WIEKUISTEGO i jednomyślnie Mu służyły.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem natomiast zamienię wargi ludów na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia PANA, aby służyły Mu razem, ramię w ramię.