« Eze 16:18 Księga Ezechiela 16:19 Eze 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chleb mój, którym ci dał, żemłę i oliwę i miód, którymem cię wychował, postawiłaś przed oczyma ich na zapach wonności, i stało się, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Nawet i chleb mój, którem ci dał, bułkę i oliwę, i miód, którymem cię karmił, kładłaś przed nie na wonność przyjemną, i było tak, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Nawet mój chleb, który ci dałem, najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako miłą woń. Tak było, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWI żywność Moję, którą ci dałem - mąkę przednią, i oliwę, i miód, któremi cię karmiłem, kładłaś to przed nie na woń wdzięczną; tak się działo! rzecze Pan Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Nawet żywność, którą ci dałem: najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś im jako miłą woń. Tak było - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAA mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę i oliwę, i miód, którymi cię karmiłem, stawiałaś przed nimi jako przyjemną woń, i było tak – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAMój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi na ofiarę wonności przebłagania - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPożywienie, które Ja ci dawałem – a przyrządzałaś je sobie z najczystszej mąki, oliwy i miodu – im składałaś jako ofiarę o miłej woni. Tak było – wyrocznia Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Mą żywność, którą ci dałem – przednią mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem – kładłaś przed nie na wdzięczny zapach. Tak się działo – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWzięłaś też mój chleb, ten, który ci dałem, zabrałaś najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, i kładłaś to przed nimi dla zyskania przyjemnej woni! Tak rzeczywiście było - oświadcza Wszechmocny PAN.