« Eze 16:1 Księga Ezechiela 16:2 Eze 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! oznajmij Jeruzalem obrzydłości jego,
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! oznajmij Jeruzalemowi obrzydliwości jego, i rzecz:
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, uświadom Jerozolimie jej obrzydliwości;
4.CYLKOWSynu człowieczy, oznajmisz Jerozolimie obmierzłości jej!
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami
6.BRYTYJKASynu człowieczy! Oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości,
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, przypomnij Jerozolimie jej obrzydliwości
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, ukaż Jerozolimie wszystkie jej obrzydliwości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Oznajmisz Jeruszalaim jej obmierzłości!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Zaznajom Jerozolimę z jej obrzydliwościami.