« Eze 16:49 Księga Ezechiela 16:50 Eze 16:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniosły się i czyniły obrzydłości przedemną: i zdjąłem je, jakoś widziała.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem mojem; przetożem je zniósł, jako mi się zdało.
3.GDAŃSKA.2017Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne.
4.CYLKOWI shardziały i spełniały obmierzłości przed obliczem Mojém; i tak zgładziłem je, skorom to zobaczył.
5.TYSIĄCL.WYD5co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś.
6.BRYTYJKAByły wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś.
7.POZNAŃSKAByły wyniosłe i czyniły obrzydliwość przede mną. Odepchnąłem je, jak [to] widziałaś.
8.WARSZ.PRASKAPonadto pychą się uniosły i na moich oczach zaczęły się dopuszczać obrzydliwych czynów. Dlatego je odrzuciłem, jak to sama widziałaś.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zhardziały oraz spełniały obmierzłości przed Mym obliczem; więc je zgładziłem, kiedy to zobaczyłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWynosiły się i popełniały na mych oczach obrzydliwość - i usunąłem je, jak sama widziałaś.