« Eze 16:59 Księga Ezechiela 16:60 Eze 16:61 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wspomnię Ja na przymierze moje z tobą, we dni młodości twojéj, i wzbudzęć przymierze wieczne.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże wspomnę na przymierze moje z tobą, uczynione za dni młodości twojej, i stwierdzę z tobą przymierze wieczne.
3.GDAŃSKA.2017Ja jednak wspomnę na swoje przymierze z tobą zawarte za dni twojej młodości i ustanowię z tobą wieczne przymierze.
4.CYLKOWTedy wspomnę na przymierze Moje z tobą, za dni młodości twojej, i ustanowię z tobą przymierze wieczne.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja jednak wspomnę o przymierzu, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne.
6.BRYTYJKALecz wspomnę o moim przymierzu z tobą w dniach twojej młodości i odnowię z tobą przymierze wieczne.
7.POZNAŃSKAAle Ja przypomnę sobie moje Przymierze z tobą w dniach twej młodości i zawrę z tobą wieczne Przymierze.
8.WARSZ.PRASKAAle Ja będę pamiętał o moim Przymierzu, które zawarłem z tobą za dni twojej młodości, a teraz chcę ustanowić z tobą Przymierze wieczne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy wspomnę na Moje Przymierze z tobą, zawarte za dni twojej młodości, oraz ustanowię z tobą Wieczne Przymierze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem jednak wspomnę o moim przymierzu z tobą z czasów twojej młodości i ustanowię z tobą przymierze wieczne.