« Eze 16:61 Księga Ezechiela 16:62 Eze 16:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzbudzę Ja przymierze moje z tobą, a będziesz wiedziała, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881A tak utwierdzę przymierze moje z tobą, a dowiesz się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Tak ustanowię swoje przymierze z tobą. I poznasz, że ja jestem PANEM;
4.CYLKOWI ustanowię przymierze Moje z tobą, i poznasz, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Odnowię bowiem moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan,
6.BRYTYJKAI odnowię moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan,
7.POZNAŃSKAJa zawrę moje Przymierze z tobą i dowiesz się, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAI odnowię Przymierze z tobą, żebyś się mogła przekonać, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ustanowię Moje Przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZawrę bowiem przymierze między Mną oraz tobą - i przekonasz się, że Ja jestem PAN.