« Apok 22:12 Apokalipsa Jana 22:13 Apok 22:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja jestem Alfa i Omega, Początek i koniec, pierwszy i ostateczny.
2.WUJEK.1923Jam jest Alpha i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
3.RAKOW.NTJam jest Alpha i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
6.JACZEWSKIJam jest Alfa i Omega; jam jest Pierwszy i Ostatni; jam Początek i Koniec.
7.APOKALYPSIS.1905Jam jest alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
8.DĄBR.WUL.1973Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
9.DĄBR.GR.1961Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
11.BRYTYJKAJa jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
12.POZNAŃSKAJam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
13.WARSZ.PRASKAJa jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14.KALETAJam Alfa i Omega, pierwszy i ostateczny, początek i koniec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem Alfa i Omego, początek i koniec, pierwszy i ostateczny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.