« Apok 22:14 Apokalipsa Jana 22:15 Apok 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znadworza lepak psi, i czarownicy i porubnicy, i zabijcy, i obrazom służący, i wszelki nawidzący i czyniący kłamstwo.
2.WUJEK.1923Na dworze psi i czarownicy i niewstydliwi i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, który miłuje i który czyni kłamstwo.
3.RAKOW.NTA na dworze psi i czarownicy i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalce, i każdy miłujący i czyniący kłamstwo.
4.GDAŃSKA.1881A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo.
5.GDAŃSKA.2017Na zewnątrz zaś psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.
6.JACZEWSKIPo za tem miastem są tylko ludzie źli, szkodliwi, nieczyści, mężobójcy, bałwochwalcy i wszyscy, co żyją kłamstwem.
7.APOKALYPSIS.1905Na zewnątrz zaś psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy, i wszelki, kto miłuje i czyni kłamstwo#8221;.
8.DĄBR.WUL.1973Na zewnątrz są psy i czarownicy, rozpustni i mężobójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy kłamstwo miłują i żyją w kłamstwie.
9.DĄBR.GR.1961Na zewnątrz – poza bramami – są psy i czarownicy, rozpustnicy i mężobójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy w kłamstwie się lubują i żyją w kłamstwie.
10.TYSIĄCL.WYD5Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
11.BRYTYJKANa zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.
12.POZNAŃSKANa zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
13.WARSZ.PRASKANa zewnątrz zaś pozostaną psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy oraz wszyscy, którzy znajdują upodobanie w kłamstwie i nim żyją.
14.KALETANa_dworze [będą] psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, [który] czyni i miłuje kłamstwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na zewnątrz będą stróże oraz czarownicy, nierządnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy kochający, i czyniący kłamstwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza.
17.TOR.NOWE.PRZ.Na zewnątrz natomiast są psy i czarownicy, i nierządnicy, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto miłuje kłamstwo i dopuszcza się go.