« Apok 22:2 Apokalipsa Jana 22:3 Apok 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszelkie przeklęctwo już (tam) nie będzie, ale stolica Boża i barankowa wniej będzie, a słudzy jego służyć będą jemu.
2.WUJEK.1923I nie będzie więcéj żadne przeklęctwo; ale stolica Boża i Barankowa w niem będą, a słudzy jego służyć mu będą,
3.RAKOW.NTI żadne przeklęctwo nie będzie więcej; ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, i słudzy jego służyć będą jemu.
4.GDAŃSKA.1881I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą,
5.GDAŃSKA.2017I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć.
6.JACZEWSKIW tem mieście nie będzie już żadnego przekleństwa, ale będzie w niem stolica Boża i Barankowa, a słudzy ich służyć im będą.
7.APOKALYPSIS.1905I żadnego przekleństwa nie będzie już; i tron Boga i baranka w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą;
8.DĄBR.WUL.1973I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, ale tron Boga i Baranka w nim (tj. w mieście) będzie, a słudzy jego służyć mu będą.
9.DĄBR.GR.1961I nie będzie więcej żadnej klątwy, ale tron Boga i Baranka w nim (tj. w mieście) będzie, a słudzy jego służyć mu będą;
10.TYSIĄCL.WYD5Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.
11.BRYTYJKAI nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą
12.POZNAŃSKANic godnego klątwy już odtąd nie będzie, a będzie w nim tron Boga i Baranka, słudzy zaś Jego będą cześć Mu oddawali.
13.WARSZ.PRASKANie będzie już odtąd nic przeklętego. Tron Boga i Baranka pozostaną w nim, a słudzy Jego będą Mu oddawali cześć.
14.KALETAI żadnego przekleństwa nie będzie, ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, a słudzy jego służyć_będą mu;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będzie też więcej żadnej klątwy; będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i Baranka. Jego słudzy podejmą swe zadania.
17.TOR.NOWE.PRZ.I nie będzie już nic przeklętego, i będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć,