« Apok 22:3 Apokalipsa Jana 22:4 Apok 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ujrzą osobę jego, a imię jego na czelech jich.
2.WUJEK.1923I oglądają oblicze jego: a imię jego na ich czołach.
3.RAKOW.NTI oglądają oblicze jego, a imię jego na ich czołach będzie.
4.GDAŃSKA.1881I patrzyć będą na oblicze jego, a imię jego na czołach ich będzie.
5.GDAŃSKA.2017I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.
6.JACZEWSKIPatrzeć się oni będą na oblicze Boże i imię jego na swych czołach wypisane mieć będą.
7.APOKALYPSIS.1905i oglądać będą oblicze jego, a imię jego na czołach ich.
8.DĄBR.WUL.1973I będą oglądać oblicze jego, a imię jego na czołach ich.
9.DĄBR.GR.1961i będą oglądać oblicze jego, a imię jego na czołach ich.
10.TYSIĄCL.WYD5I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.
11.BRYTYJKAI oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.
12.POZNAŃSKAOglądać będą Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.
13.WARSZ.PRASKABędą patrzeć na jego oblicze, a Jego imię będzie widniało na ich czołach.
14.KALETAI patrzyć_będą [na] oblicze jego, a imię jego i na czołach ich [będzie].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą też widzieć Jego twarz, a Jego Imię zostanie wypisane na ich czołach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą oglądać Jego oblicze. Na swoich czołach będą nosić Jego imię.
17.TOR.NOWE.PRZ.I ujrzą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach.