« Apok 22:5 Apokalipsa Jana 22:6 Apok 22:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mi: Te słowa wierne i prawdziwe, a pan Bóg świętych proroków posłał anioła swego ukazać sługom swym co musi być wrychle.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Te słowa bardzo wierne są i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów prorockich, posłał Anioła swego, aby okazał sługom swym, co się ma stać w rychle.
3.RAKOW.NTI rzekł mi: Te słowa wierne są i prawdziwe; a Pan Bóg świętych Proroków posłał Anioła swego, aby okazał sługom swym co potrzeba aby się działo w rychle.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mi: Te słowa wierne są i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał Anioła swego, aby ukazał sługom swoim, co się ma stać w rychle.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.
6.JACZEWSKII rzekł mi: "wszystko, coś tu widział, jest szczerą prawdą; Pan Bóg wysłał Anioła swego, Ducha proroków, aby oznajmił swym sługom to, co ma wkrótce nastąpić."
7.APOKALYPSIS.1905I rzekł mi: „Te słowa wierne i prawdziwe; a Pan, Bóg świętych proroków, posłał anioła swego, ażeby pokazał sługom jego, co się ma dziać w krótce.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł mi: Te słowa są prawdziwe i wierne. A Pan Bóg duchów prorockich posłał Anioła swego, aby pokazać sługom swoim, co stać się ma niezadługo.
9.DĄBR.GR.1961i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów prorockich, posłał Anioła swego, aby pokazać sługom swoim, co stać się ma niezadługo.
10.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do mnie: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem.
11.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego; aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.
12.POZNAŃSKAI rzekł mi: "Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg natchnień prorockich, posłał swojego anioła, aby sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział do mnie: Są to słowa wiarygodne i prawdziwe. Pan, który jest Bogiem duchów proroków, posłał swojego anioła, aby doniósł Jego sługom, co miało stać się niebawem.
14.KALETAI rzekł mi: Te słowa wierne [są] i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, posłał mi anioła swego, [aby] okazał sługom swoim, co ma się_stać w rychle.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mi powiedział: Te słowa są prawdziwe i godne zaufania. A Pan, Bóg świętych proroków posłał swojego anioła, aby pokazał swoim sługom, co ma się szybko stać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie oświadczył: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe. To Pan, Bóg duchów proroków, posłał swojego anioła, aby ukazał swoim sługom to, co musi się stać już niedługo.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mi: Te słowa są godne zaufania i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom to, co koniecznie musi stać się szybko.