« Apok 22:6 Apokalipsa Jana 22:7 Apok 22:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto idę rychło. Błogi kto strzeże słów proroctwa ksiąg tych.
2.WUJEK.1923A oto przychodzę rychło. Błogosławiony, który zachowywa słowa proroctwa ksiąg tych.
3.RAKOW.NTOto, idę rychło: Szczęśliwy który zachowywa mowy proroctwa ksiąg tych.
4.GDAŃSKA.1881Oto przychodzę rychło: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa księgi tej.
5.GDAŃSKA.2017Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.
6.JACZEWSKI- "Przyjdę ja rychło, - mówi Chrystus. - Błogosławiony ten, kto zachowuje słowa proroctwa tego."
7.APOKALYPSIS.1905Oto idę rychło. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa księgi tej”.
8.DĄBR.WUL.1973A oto nadejdę niebawem. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
9.DĄBR.GR.1961A oto nadejdę niebawem. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
10.TYSIĄCL.WYD5A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.
11.BRYTYJKAI oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
12.POZNAŃSKAA oto przyjdę niebawem. Szczęśliwy, kto strzeże proroczych słów tej księgi".
13.WARSZ.PRASKAJuż wkrótce przyjdę! Błogosławiony, kto przestrzega słów proroctwa tej księgi.
14.KALETAA oto przychodzę rychło: Błogosławiony, [który] zachowuje słowa proroctwa księgi tej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto szybko przychodzę. Bogaty, kto strzeże słów proroctwa tego zwoju.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto przychodzę wkrótce! Szczęśliwy ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju.
17.TOR.NOWE.PRZ.Oto przychodzę śpiesznie. Błogosławiony ten, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju.