« Efe 4:9 List do Efezjan 4:10 Efe 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który zstąpił, ten jest który i wstąpił wyszszej (niż) wszytki niebiosa, aby wypełnił wszytko.
2.WUJEK.1923Który zstąpił, tenżeć jest, który téż wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.
3.RAKOW.NTKtóry zstąpił, onże jest który też wstąpił nad wszytki niebiosa, aby dopełnił wszystkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.
5.GDAŃSKA.2017Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.
6.JACZEWSKITen, co tu zstąpił, jest tym samym, który wstąpił na najwyższe niebiosa i wszystkim zesłał odpowiednie łaski,
7.SYMONTen tedy, który był zstąpił, onże jest, który też wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.
8.DĄBR.WUL.1973Ten, który zstąpił, jest tym samym, co wstąpił ponad wszystkie nieba, aby napełnił wszystko.
9.DĄBR.GR.1961Ten, który zstąpił, jest tym samym, co wstąpił ponad wszystkie nieba, aby napełnić wszystko.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
11.BRYTYJKATen, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.
12.POZNAŃSKATen, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad niebiosa, aby wszystko napełnić.
13.WARSZ.PRASKATo ten sam najpierw zstąpił [na niziny], a potem wstąpił na wysokości niebieskie, aby napełnić [sobą] cały Wszechświat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, co zstąpił, jest tym samym, który wstąpił powyżej wszystkich niebios, aby wszystkie wypełnić).
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.