« Efe 4:11 List do Efezjan 4:12 Efe 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ku naprawie świętych, na skutek posługi, na zbudowanie ciała Christusowego.
2.WUJEK.1923Ku wykonaniu świętych, ku robocie posługowania, ku budowaniu ciała Chrystusowego,
3.RAKOW.NTKu naprawie świętych, ku sprawie posługowania, ku budowaniu ciała Christusowego.
4.GDAŃSKA.1881Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego;
5.GDAŃSKA.2017Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;
6.JACZEWSKIa to aby świętym na niczem nie zbywało; aby mieli wszelkie posługiwanie; aby się budynek ciała Chrystusowego wznosił;
7.SYMONaby wprawiali świętych do roboty w posługiwaniu, ku budowaniu ciała Chrystusowego:
8.DĄBR.WUL.1973ku doskonaleniu świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego.
9.DĄBR.GR.1961dla doskonalenia świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego.
10.TYSIĄCL.WYD5aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego,
11.BRYTYJKAAby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,
12.POZNAŃSKAaby przygotowali świętych do dzieła posługi, do budowy Ciała Chrystusowego,
13.WARSZ.PRASKAWszystko zaś po to, aby lud wierny mógł lepiej wypełniać swoją posługę i przyczyniać się do budowania Ciała Chrystusowego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dał ze względu na doskonalenie świętych, na dzieło służby dla budowania ciała Chrystusa,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa,
16.TOR.NOWE.PRZ.Dla przygotowania świętych do dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa,