« Efe 4:17 List do Efezjan 4:18 Efe 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaćmionego rozumu będąc, jako cudzy odstawieni od żywota Bożego, prze niewiadomość będącą wnich, prze zakamiałość serca ich.
2.WUJEK.1923Ciemnościami zaćmiony mając rozum, oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest, dla zaślepienia serca ich,
3.RAKOW.NTZaćmieni na umyśle, będąc oddaleni od żywota Bożego, dla nieumiejętności która jest w nich, dla strętwienia serca ich.
4.GDAŃSKA.1881Zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest z zatwardzenia serca ich.
5.GDAŃSKA.2017Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca.
6.JACZEWSKIktórych rozum pokryty ciemnością, nie ma pojęcia o Bogu; serce ich zepsute;
7.SYMONoni, którzy mają rozum pogrążony w ciemnościach, dalekimi są od życia Bożego dla niewiadomości, która w nich jest, dla ślepoty serca swego:
8.DĄBR.WUL.1973mając rozum pogrążony w ciemnościach i będąc dalekimi od życia Bożego przez swą nieświadomość i zaślepienie serca.
9.DĄBR.GR.1961mający rozum pogrążony w ciemnościach i dalecy od życia Bożego przez swą nieświadomość i zatwardziałość serca.
10.TYSIĄCL.WYD5umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.
11.BRYTYJKAMający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,
12.POZNAŃSKAa przebywając w mrokach poznania, nie mają dostępu do życia Bożego z powodu trwającej w nich niewiedzy i zatwardziałości serca.
13.WARSZ.PRASKAzaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy wskutek całkowitej zatwardziałości serca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.będąc myślą w ciemnościach; będąc oddzielonymi od życia Boga przez niewiedzę, która jest w nich z powodu skamienienia ich serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia, i przez niewrażliwość ich serca.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ludzie, którzy mają swoje myśli pogrążone w ciemności, będący obcy wobec życia Bożego z powodu niewiedzy będącej w nich, przez zatwardziałość ich serca,