« Efe 4:24 List do Efezjan 4:25 Efe 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy zbliźniem swym, gdyż jesteśmy jedni drugich członki.
2.WUJEK.1923A przetóż złożywszy kłamstwo, mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim; bo jesteście członkami jeden drugiego.
3.RAKOW.NTA przetoż odłożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźniem swym; iż jesteśmy jedni drugich członkami.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim; boście członkami jedni drugich.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
6.JACZEWSKIPrzetoż porzućcie kłamstwo; niechaj każdy z was mówi prawdę bliźniemu swemu: bo jednego ciała wszyscy członkami jesteście.
7.SYMONPrzetoż odrzuciwszy kłamstwo, mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim: bo jesteście członkami jeden drugiego.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego odrzuciwszy kłamstwo mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego odrzucając kłamstwo, mówcie każdy prawdę bliźniemu swemu, bo jesteśmy jedni drugich członkami.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.
11.BRYTYJKAPrzeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
12.POZNAŃSKADlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę bliźniemu swemu, bo jesteście członkami jednego Ciała.
13.WARSZ.PRASKADlatego też brzydźcie się wszelkim kłamstwem. Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo przecież wszyscy razem jesteśmy członkami tego samego Ciała.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego odłóżcie kłamstwo każdy z jego bliskim i mówcie prawdę, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdemu wokół siebie; bo jesteśmy członkami jedni drugich.