« 3Moj 25:55 3 Księga Mojżeszowa 26:1 3Moj 26:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJa Pan Bog wasz. Nie czyńcie sobie modły rytej ani obrazow, ani znamienia kamien❬ne❭go wdzignąc postawiajcie w ziemi waszej, abyście się modlili jemu, bo jaciem Pan Bog wasz.
2.WUJEK.1923Ja Pan, Bóg wasz. Nie będziecie sobie czynić bałwana ani ryciny, ani znaków stawiać będziecie, ani kamienia znacznego postawicie w ziemi waszéj, żebyście się mu kłaniali; bom Ja jest Pan, Bóg wasz.
3.GDAŃSKA.1881Nie czyńcie sobie bałwanów, ani obrazu rytego; ani słupów stawiajcie sobie, ani kamienia w obraz wyrytego stawiajcie w ziemi waszej, abyście mu się kłaniali; bom Ja Pan, Bóg wasz.
4.GDAŃSKA.2017Nie czyńcie sobie bożków ani rzeźbionego posągu ani nie stawiajcie stel, ani kamiennych rzeźb w waszej ziemi, by im oddawać pokłon, bo ja jestem PAN, wasz Bóg.
5.CYLKOWNie róbcie sobie bałwanów, a bożków litych i posągów nie stawiajcie sobie, a kamieni rytych nie kładźcie w ziemi waszej, aby korzyć się na nich; bom Ja Wiekuisty, Bóg wasz.
6.KRUSZYŃSKI"Nie będziecie sobie czynić żadnych bałwanów, ani rzeźby ani kolumny nie będziecie ustawiali, ani kamienia ozdobnego w ziemi waszej, aby się kłaniać przed nim; albowiem jam jest Jahwe, Bóg wasz.
7.MIESESNie sporządzajcie sobie bożków, ani też nie ustawiajcie posągów sobie, ani brył kamiennych, ani też nie umieszczajcie kamieni rytych w Kraju waszym, ażeby na nich bić pokłony, gdyż zaprawdę Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz.
9.BRYTYJKANie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
10.POZNAŃSKANie czyńe sobie bałwanów ani nie ustawiajcie rzeźby czy masseby. Nie stawiajcie też w swoim kraju obciosanych kamieni, aby padać przed nimi na twarz, bo to Ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym.
11.WARSZ.PRASKANie będziecie sobie czynili żadnych bożków, nie będziecie wznosili posągów ani stel świętych. Nie będziecie też układali na waszej ziemi kamieni z różnymi podobiznami, by następnie składać im pokłony. Bo Ja jestem Jahwe, wasz Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie róbcie sobie bałwanów, ani litych bożków, nie stawiajcie sobie posągów, ani nie kładźcie rytych kamieni na waszej ziemi, by się przed nimi korzyć; gdyż Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016Nie będziecie czynili sobie marnych bóstw ani stawiali sobie podobizn i posągów, ani umieszczali w waszej ziemi kamiennych rzeźb, aby im się kłaniać, ponieważ Ja, PAN, jestem waszym Bogiem.