« 3Moj 26:26 3 Księga Mojżeszowa 26:27 3Moj 26:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakli i tak nie usłuchacie mnie, a będziecie chodzić przeciwko mnie,
2.WUJEK.1923A jeźli ani przez to nie usłuchacie mię, ale pójdziecie przeciwko mnie:
3.GDAŃSKA.1881A jeźli i przeto nie usłuchacie mię, ale chodzić będziecie, mnie się sprzeciwiając:
4.GDAŃSKA.2017A jeśli mimo to nie posłuchacie mnie, ale będziecie postępować na przekór mnie;
5.CYLKOWA jeżeli i pomimo to nie usłuchacie Mnie, a postępować będziecie na przekór Mnie:
6.KRUSZYŃSKIJeżeli potem nie usłuchacie mnie i będziecie naprzekór mnie postępowali,
7.MIESESJeżeli zaś pomimo to nie będziecie słuchać Mnie, a będziecie postępować krnąbrnie wobec Mnie, –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli i wtedy nie będziecie Mi posłuszni i będziecie postępować Mi na przekór,
9.BRYTYJKAJeżeli i po tym słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie,
10.POZNAŃSKAJeśli mimo to nie będziecie mnie słuchać, lecz będziecie postępować na przekór mnie,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli i po tym nie będziecie Mnie słuchać i będziecie nadal występować przeciwko Mnie,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli mimo tego Mnie nie usłuchacie i będziecie postępować Mi na przekór
13.EIB.BIBLIA.2016Jeśli mimo to nie będziecie Mi posłuszni i nadal będziecie postępować wobec Mnie przekornie,