« 3Moj 26:27 3 Księga Mojżeszowa 26:28 3Moj 26:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi ja pojdę przeciwko wam w gniewie przeciwnem a będę was karać siedmią ran prze grzechy wasze,
2.WUJEK.1923I ja pójdę przeciwko wam, w zapalczywości przeciwnéj, i skarzę was siedmią plag dla grzechów waszych:
3.GDAŃSKA.1881Ja też pójdę w gniewie przeciwko wam; i Ja też karać was będę siedmiorako więcej dla grzechów waszych.
4.GDAŃSKA.2017To ja też postąpię na przekór wam z gniewem; też będę was karać siedmiokrotnie za wasze grzechy.
5.CYLKOWWtedy postąpię z wami w zapalczywości na przekór wam, i karcić was będę téż i Ja siedmkroć za grzechy wasze.
6.KRUSZYŃSKIWystąpię naprzeciw was w gniewie i ukarzę was siedmiokrotnie więcej za grzechy wasze.
7.MIESESbędę również postępował z wami opornie w zapalczywości i będę smagał was ponownie, siedmiokrotnie za grzechy wasze:
8.TYSIĄCL.WYD5to i Ja z gniewem wystąpię przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy.
9.BRYTYJKATo i Ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także Ja ukarzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy.
10.POZNAŃSKAi Ja z całą gwałtownością wystąpię przeciw wam, zsyłając rozliczne kary za wasze grzechy.
11.WARSZ.PRASKAto ruszę na was z całym gniewem i ześlę na was znów siedem razy większą karę za wasze grzechy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy w zapalczywości postąpię wam na przekór i będę was karcił siedmiokrotnie za wasze grzechy.
13.EIB.BIBLIA.2016to i Ja będę postępował względem was z pełną gniewu przekorą i ukarzę was - Ja sam - siedmiokrotnie za wasze grzechy.