« 3Moj 26:30 3 Księga Mojżeszowa 26:31 3Moj 26:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtako że miasta wasza obrocę w pustynią a upuszczę święć waszę a ❬nie❭ przymę więcej woniej przechętnej,
2.WUJEK.1923Tak bardzo, iż miasta wasze obrócę w pustynią, i spustoszę świątnice wasze, i nie przyjmę więcéj wonności najwdzięczniejszéj.
3.GDAŃSKA.1881I podam miasta wasze na spustoszenie, a poburzę świątnice wasze, i nie przyjmę więcej wdzięcznej wonności waszej.
4.GDAŃSKA.2017I zamienię wasze miasta w ruiny, i zburzę wasze świątynie, i więcej nie przyjmę waszych wdzięcznych wonności.
5.CYLKOWI obrócę miasta wasze w pustkowie i opustoszę świątynie wasze i nie przyjmę wdzięcznej wonności waszej.
6.KRUSZYŃSKIMiasta wasze na pustynię obrócę, spustoszę wasze sanktuarja i nie będę odczuwał waszych wonności przyjemnych.
7.MIESESObrócę miasta wasze w gruzy, spustoszę świątynie wasze i nie będę przyjmował miłej woni ofiar waszych.
8.TYSIĄCL.WYD5Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar.
9.BRYTYJKAObrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie, i nie będę wąchał woni waszych ofiar.
10.POZNAŃSKAMiasta wasze obrócę w perzynę, zniszczę święte wasze miejsca i nie przyjmę miłej wonności [ofiar] waszych.
11.WARSZ.PRASKAWasze miasta zamienię w pustynię, zburzę wasze świątynie i nie będę już nigdy wdychał wonności waszych ofiar.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasze miasta obrócę w pustkowie, opustoszę wasze świątynie i nie przyjmę waszej wdzięcznej wonności.
13.EIB.BIBLIA.2016Wasze miasta obrócę w ruinę. Spustoszę wasze świątynie. Nie będę wąchał miłych woni waszych ofiar.